Tillgänglighetsredogörelse
Tidsbokning för pass / nationellt id - kort

Polismyndigheten står bakom den här e-tjänsten och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur tjänsten Tidsbokning för pass/nationellt id-kort uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Tjänsten uppfyller kraven som ställs genom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men det betyder inte att det inte finns förbättringsmöjligheter.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver hjälp med tidsbokning för pass/nationellt id-kort eller information på något annat format, till exempel tillgänglig pdf, textversion, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta oss via::

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Konsultföretaget Useit har gjort en oberoende granskning av e-tjänsten utifrån standarden EN 301 549 v3.2.1. Useit har gjort en fullständig analys av innehållet och granskningen färdigställdes 12 januari 2024. Denna granskning har legat till grund för den här redogörelsen.
Datum för bedömning: Den 15 april 2024.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 17 april 2024.